Domů : Přípony souborů : Format .qrmx

.qrmx soubor

Typ souboru :Quick Risk Matrix File

Vývojář Riskfiniti
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

Co je to soubor QRMX?

Soubor QRMX obsahuje matici vytvořenou programem Riskfiniti Quick Risk Matrix, což je program používaný k návrhu matic rizik. Ukládá matici, což je graf, který obsahuje údaje o pravděpodobnosti nežádoucí události a následku události, uspořádané do řádků a sloupců mřížek. Soubory QRMX také obsahují nastavení matice, například šířku a výšku pixelů a barvu mřížek.

Více informací

Soubor QRMX je hlavní typ souboru spojený s maticí Quick Risk Matrix, která je k dispozici pro systémy Windows a MacOS v edicích Standard a Premium. Soubor je vytvořen při uložení návrhu matice a lze jej exportovat do jiných formátů, jako je .PNG , .JPG a .PDF .

Matice rizika se používají v prostředích, kde se posuzují rizika a managementu. Typicky se jedná o organizace, které se zabývají velkým množstvím rizika, pokud jde o finance, jako jsou výrobní společnosti, sportovní organizace, nemocnice, letecké společnosti, vládní úřady a energetické společnosti.

Programy, které otevírají QRMX soubory

O QRMX souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .qrmx a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Quick Risk Matrix File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.