Domů : Přípony souborů : Format .hdp

.hdp soubor

Typ souboru 1:HD Photo File

Vývojář Microsoft
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor HDP?

Komprimovaný formát rastrového obrazu vyvinutý společností Microsoft; používá se především pro fotografické obrazy s vysokým rozlišením; podobný souboru .JPG , ale používá větší kompresi a také podporuje bezeztrátovou kompresi.

Více informací

Další informace o formátu HD Photo jsou k dispozici na stránce s informacemi o HD fotografií společnosti Microsoft.

Programy, které otevírají HDP soubory
Windows
Adobe Photoshop
Corel PaintShop Pro
Serif PhotoPlus
Axel Rietschin FastPictureViewer
Microsoft Windows Photos
CoolUtils Total Image Converter
Alchemy Mindworks Graphic Workshop Professional
Macintosh
Adobe Photoshop

Typ souboru 2:MAGIX Hard Disk Project Audio File

Vývojář MAGIX
Kategorie Zvukové soubory
Formát Binary

.HDP druhá možnost

Zvukový klip vytvořený softwarem pro úpravu zvuku a videa MAGIX, jako je například Film Edit Pro (MEP) a Samplitude Music Studio; popisuje zvukový objekt, který byl importován nebo zachycen přímo v softwaru; umožňuje destruktivní úpravy zvukových dat bez ovlivnění původního zvuku; automaticky generován při přetahování zvukového souboru na časovou osu filmu nebo při importu videosouboru obsahujícího zvuková data.

Více informací

POZNÁMKA: soubory HDP jsou používány interně programem Movie Edit Pro, když uživatel upraví filmy. Pokud jsou ručně odstraněny, budou znovu vytvořeny při příštím přístupu k audio objektu v MEP.

Programy, které otevírají HDP soubory
Windows
MAGIX Movie Edit Pro
MAGIX Samplitude Music Studio 2016

O HDP souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .hdp a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru MAGIX Hard Disk Project Audio File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.