V Tichém oceánu je tolik odpadků, že se staly životním prostředím pro zvířata


V plastovém víru mezi Kalifornií a Havají byly nalezeny pobřežní druhy zvířat: nyní si zvířata vytvořila životní prostředí na odpadcích v oceánech

To, že jsou naše oceány znečištěné, není nic nového. V blízkosti i daleko od pobřeží plavou tuny a tuny odpadků, ale také pozůstatky přírodních katastrof, jako byla například fukušimská vlna tsunami. Předpokládá se, že do roku 2050 bude vyprodukováno 25 milionů tun plastového odpadu, který často končí v oceánech. Člověk se snaží napravit škody, které způsobil, pomocí inovativních technologií.

Nevíme, zda budou stačit, ale víme, že ekosystém byl tímto fenoménem poznamenán. V Tichém oceánu plují ostrovy odpadků, které se staly životním prostředím některých druhů zvířat.

Zvířata žijící v odpadcích

Oblast, kde byla zvířata nalezena, je známá jako Pacifický odpadkový vír. Nejedná se o pobřežní oblast, ale o otevřený oceán. Na těchto plastových zbytcích byly nalezeny živočichové.

A navíc se jedná o pobřežní druhy, které žijí stovky kilometrů od svého přirozeného prostředí, v oblasti otevřeného oceánu mezi Kalifornií a Havají. Jsou to rostliny a sasanky, mořský hmyz, měkkýši a krabi, kteří byli nalezeni na 90 % plastového odpadu o velikosti nejméně 5 cm nasbíraného během průzkumu.

Jak víme, plast se obtížně likviduje nebo recykluje, a tak v Tichém oceánu vytvořil skutečné prostředí, které se zrodilo, aby zde zůstalo. A s tím i všechny negativní důsledky pro ekosystém, moře a živočišné druhy.

Tichý oceán není jedinou vířící hromadou odpadků, existují nejméně čtyři další. Největší je však ta mezi Kalifornií a Havajskými ostrovy, kde na ploše 1,6 km2 plave 79 000 tun plastů.


Invazivní živočichové

Kromě obav z podmínek, ve kterých jsou nuceni žít živočichové a rostliny, existuje riziko šíření invazivních druhů, kterého se vědci velmi obávají.

Plasty mohou být přenašečem invazních druhů na pobřeží: živočichů nebo rostlin, které by tam neměly být, ničí ekosystém a spotřebovávají příliš mnoho zdrojů. Právě kvůli analýze tohoto jevu byla zahájena studie, která vedla k objevení živočichů ve vírech odpadků.

Mnoho z těchto invazních organismů bylo vyplaveno na břeh vlnou tsunami, která v roce 2011 zničila japonské město Fukušima.