Href

Href znamená Hypertextový odkaz a je to HTML kód používaný k vytvoření odkazu na jinou stránku. Je to atribut kotevní značky (), který se používá k určení začátku a konce hypertextového odkazu. Pokud je kotevní značka použita s atributem href, a je vytvořen hypertextový odkaz na webovou stránku, soubor, e-mailovou adresu nebo umístění na stejné stránce. Označuje cíl odkazu.

I když je kotevní značka pro href běžným používáním, není jediná. Href lze také použít s

, a prvky. Atribut href je podporován ve všech prohlížečích.


Příklady href

a href = ”https://www.Soubory.com”> Navštivte Soubory / a>

Společnost

tag definuje oblast uvnitř obrazové mapy.

img src = ”planets.gif” width = ”145 ″ height =“ 126 ”alt =” Planety ”

usemap = ”# planetmap”>

název mapy = ”planetmap”>

area shape = ”rect” coords = ”0,0,82,126 ″ href =” sun.htm ”alt =” Sun ”>

area shape = ”circle” coords = ”90,58,3 ″ href =” mercur.htm ”alt =” Merkur ”>

area shape = ”circle” coords = ”124,58,8 ″ href =” venus.htm ”alt =” Venus ”>

/ mapa>

Značka určuje základní adresu URL nebo cíl pro všechny relativní adresy URL v dokumentu.

hlava>

základní href = ”https://www.Soubory.com/images/”>

/ hlava>

Značka definuje vztah mezi aktuálním dokumentem a externím prostředkem.

link rel = ”stylesheet” type = ”text / css” href = ”theme.css”>