Co je databáze (db)?

A databáze, často zkráceně DB, je soubor informací uspořádaných tak, aby počítačový program mohl rychle vybrat požadované kousky dat.


Pole, záznamy a soubory

Tradiční databázi si můžete představit jako elektronický registrační systém uspořádaný podle polí, záznamů a souborů. Pole je jediná informace; záznam je jedna úplná sada polí; a soubor je sbírka záznamů. Například telefonní seznam je obdobou souboru. Obsahuje seznam záznamů, z nichž každý se skládá ze tří polí: jméno, adresa a telefonní číslo.

Alternativní koncept v návrhu databáze je známý jako Hypertext. V hypertextové databázi lze libovolný objekt, ať už jde o text, obrázek nebo film, propojit s jakýmkoli jiným objektem. Hypertextové databáze jsou zvláště užitečné pro organizaci velkého množství různorodých informací, ale nejsou určeny pro numerickou analýzu.

Pro přístup k informacím z databáze potřebujete systém správy databáze (DBMS). Toto je kolekce programů, které vám umožňují zadávat, organizovat a vybírat data v databázi.

Termín databáze se stále častěji používá jako zkratka pro systém správy databáze. Existuje mnoho různých typů DBMS, od malých systémů běžících na osobních počítačích až po obrovské systémy běžící na sálových počítačích.