Cache

Výrazná hotovost, speciální vysokorychlostní úložný mechanismus. Mezipaměť může být buď vyhrazená část hlavní paměti, nebo nezávislé vysokorychlostní úložné zařízení. V osobních počítačích se běžně používají dva typy ukládání do mezipaměti: ukládání do mezipaměti a ukládání do mezipaměti.


Ukládání do paměti

Paměťová mezipaměť, někdy nazývaná úložiště mezipaměti nebo mezipaměť RAM, je část paměti vyrobená z vysokorychlostní statické paměti RAM (SRAM) namísto pomalejší a levnější dynamické paměti RAM (DRAM) používané pro hlavní paměť. Ukládání do mezipaměti je efektivní, protože většina programů přistupuje stále ke stejným datům nebo instrukcím. Udržováním co nejvíce těchto informací v paměti SRAM se počítač vyhne přístupu k pomalejší paměti DRAM.

Mezipaměti L1 a L2

Některé mezipaměti jsou zabudovány do architektury mikroprocesorů. Například procesor Intel G6500T obsahuje mezipaměť paměti 4 MB. Takové vnitřní mezipaměti se často nazývají mezipaměti úrovně 1 (L1). Většina moderních počítačů také přichází s externí mezipamětí, která se nazývá cache úrovně 2 (L2). Tyto mezipaměti jsou umístěny mezi CPU a DRAM. Stejně jako mezipaměti L1 jsou mezipaměti L2 složeny ze SRAM, ale jsou mnohem větší.

Jak se systémy stávají složitějšími, systémy vyšší třídy a CPU mohou zahrnovat další vrstvy ukládání do mezipaměti, například L3 a vyšší.


Ukládání disků do mezipaměti

Mezipaměť disku funguje na stejném principu jako mezipaměť paměti, ale místo použití vysokorychlostní paměti SRAM používá mezipaměť disku konvenční hlavní paměť. Nejaktuálnější data z disku (stejně jako sousední sektory) se ukládají do vyrovnávací paměti. Když program potřebuje přístup k datům z disku, nejprve zkontroluje mezipaměť disku, aby zjistil, zda tam data jsou. Ukládání do mezipaměti disku může dramaticky zlepšit výkon aplikací, protože přístup k bajtu dat v paměti RAM může být tisíckrát rychlejší než přístup k bajtu na pevném disku, ale jednotky SSD (SSD) o něco zlepšily výkonový rozdíl.


Inteligentní ukládání do mezipaměti

Když jsou data nalezena v mezipaměti, nazývá se to přístup do mezipaměti a účinnost mezipaměti se posuzuje podle míry přístupu. Mnoho systémů mezipaměti používá techniku ​​známou jako inteligentní ukládání do mezipaměti, ve které systém dokáže rozpoznat určité typy často používaných dat. Strategie pro určování, které informace by měly být uchovávány v mezipaměti, představují některé ze zajímavějších problémů počítačové vědy.

Problémy a problémy s ukládáním do mezipaměti

Obecně platí, že mezipaměti vytvářejí problémy, když existuje rozdíl mezi mezipamětí a hlavní pamětí. K tomu může dojít, pokud byla hlavní paměť aktualizována a mezipaměť není, takže mezipaměť nebude odrážet žádné nedávné změny. Soudržnost mezipaměti se tak stává výzvou ve složitějších systémech a selhání počítače může vést ke ztrátě dat, která nebyla zapsána do hlavní paměti - navíc k riziku ztráty uložených dat, pokud jednotku nelze obnovit.

Mezipaměť při procházení webu

Mezipaměti také hrají důležitou roli při procházení a vývoji webových aplikací, někdy označované jako webová mezipaměť, mezipaměť http nebo mezipaměť proxy. Podobně jako mezipaměti na úrovni procesoru mohou webové prohlížeče ukládat často přístupná data, jako jsou webové stránky nebo obrázky, na pevný disk a webové servery také musí vymazat mezipaměť, aby se uživatelům mohla zobrazit nejnovější verze webu. Odstranění mezipaměti prohlížeče může zrychlit výkon a zároveň zajistit, aby uživatel získal nejnovější verzi webové stránky.