Infographic

Infografika je vizuální reprezentace informací nebo dat. Kombinuje informace o slovech a grafiku a obsahuje sbírku obrazů, grafů a textu, které umožňují rychlé a jasné pochopení konkrétního tématu. Infografika se za poslední desetiletí stala stále populárnějším marketingovým nástrojem a může být užitečná pro: Zobrazování výsledků výzkumu Zvyšování povědomí o problému nebo příčině Vysvětlení složitých informací … Read more