Infographic

Infografika je vizuální reprezentace informací nebo dat. Kombinuje informace o slovech a grafiku a obsahuje sbírku obrazů, grafů a textu, které umožňují rychlé a jasné pochopení konkrétního tématu. Infografika se za poslední desetiletí stala stále populárnějším marketingovým nástrojem a může být užitečná pro:

 • Zobrazování výsledků výzkumu
 • Zvyšování povědomí o problému nebo příčině
 • Vysvětlení složitých informací nebo procesů
 • Možnosti porovnání a kontrastu
 • Shrnutí dlouhého obsahu

Cílem infografiky je nejen informovat, ale také se angažovat. Jasné barvy, ilustrované znaky a tučný text pravděpodobně upoutají pozornost čtenáře ve srovnání s textem na stránce. Obchodníci pomocí infografiky vzdělávají své publikum o svém podnikání, podporují sociální sdílení a povědomí o značce, protože vizuály jsou vysoce sdílené a uvádějí zdroje, nápady a tipy pro spotřebitele.


Typy infografiky

Existuje mnoho typů infografik, které mohou představovat různé typy dat, včetně:

 • Statistický: Používá různé vizualizace dat, jako jsou výsečové grafy, sloupcové grafy a spojnicové grafy. Statistická infografika se nejlépe používá k zobrazení výsledků průzkumu nebo sdílení důležitých statistik, protože se více zaměřuje na čísla, grafy a data.
 • Informační: Typicky nejtěžší text. Informační infografika se nejlépe používá pro specializované téma nebo téma, které je nové a neznámé.
 • Časová osa: Vizualizuje informace v průběhu času. Centrální časová osa je vyplněna daty a událostmi, které z ní odbočují pomocí ikon, fotografií nebo štítků.
 • Proces: Poskytuje přehled kroků v procesu. Rozložení je obvykle přímé a snadno sledovatelné.
 • Zeměpisný: Používá mapy jako fokus, aby zobrazoval data týkající se informací o populaci, informací o poloze nebo velkých sad dat.
 • Porovnání: Používá šablonu porovnání vedle sebe k porovnání a kontrastu možností nebo k zobrazení kladů a záporů.
 • Hierarchický: Pomáhá vizualizovat hierarchie nebo organizace pomocí šablony, jako je vývojový diagram.
 • Seznam: Slouží k poutavému sdílení seznamu zdrojů, sbírky tipů nebo seznamu příkladů.
 • Pokračovat: Vezme informace životopisu a používá grafy a vizualizace, aby tyto informace vypadaly přitažlivěji a umožnily kandidátovi vyniknout.

Jak vytvořit infografiku

Při vytváření infografiky je důležité vědět, kdo je cílové publikum, aby bylo možné vybrat data a jak jsou vizualizovány. Jakmile je publikum identifikováno, sbírá se obsah a relevantní data. Tato data mohou být původní data nebo data třetích stran. Pokud jde o data třetích stran, je třeba uvést zdroj.

Další krok zahrnuje výběr infografika šablona vhodné pro data. Mezi oblíbené šablony patří vzájemné porovnání, vývojový diagram, časová osa, grafy a informace. Na webových stránkách, jako jsou Hubspot a Canva, je k dispozici spousta bezplatných šablon. Jakmile je vybrána šablona, ​​data jsou připojena a infografika je přizpůsobena podle představ tvůrce. Po dokončení všech dat, citací, grafiky a formátování je infografika připravena k publikování.