Ohm

Ohm, zkráceně, je měření univerzálního systému jednotek (SI) používané k měření elektrického odporu. Vyjadřuje se odporem v obvodu přenášejícím proud jednoho ampéru, je-li podmíněn potenciálním rozdílem jednoho voltu. V souvislosti s praxí rané telegrafie byly vyvinuty různé experimentálně odvozené jednotky elektrického odporu, včetně ohmů. Ohmův zákon Měření Ohm je pojmenováno na počest německého fyzika a … Read more