Co jsou to výcvikové tábory?

Programovací bootcampy nebo kódovací bootcampy jsou strukturované a intenzivní vzdělávací programy určené k tomu, aby studentům pomohly získat klíčové dovednosti v oblasti programování a řešení technických problémů prostřednictvím krátkých, ale vysoce zaměřených výukových lekcí. Programovací výcvikové tábory (často také označované jako informační výcvikové tábory IT) byly zahájeny jako způsob, jak potenciální zaměstnanci získat potřebné dovednosti … Read more