Domů : Přípony souborů : Format .wdp

.wdp soubor

Typ souboru 1:AutoCAD Electrical Project File

Vývojář Autodesk
Kategorie Soubory CAD
Formát Text

Co je to soubor WDP?

Soubor projektu vytvořený aplikací AutoCAD Electrical, program používaný pro vytváření schémat zapojení; obsahuje prostý textový seznam výkresů výkresů drátového diagramu, které společně obsahují celkový diagram; obsahuje také nastavení projektu.

Více informací

Soubory WDP mohou obsahovat absolutní nebo relativní odkazy na cestu k souborům výkresu. Pokud tedy přesunete soubor relativní cesty WDP do jiného umístění, aplikace AutoCAD Electrical nemusí být schopna najít soubory výkresu, pokud je neposunete také.

POZNÁMKA: Soubory WDP obsahují odkazy na výkresy, nikoli však na výkresy samotné.

Programy, které otevírají WDP soubory

Typ souboru 2:Windows Media Photo File

Vývojář Microsoft
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

.WDP druhá možnost

Komprimovaný formát rastrového obrazu vyvinutý společností Microsoft; podobný formátu .JPG , ale používá vyšší stupeň komprese a podporuje jak ztrátovou, tak bezeztrátovou kompresi; používá se především pro digitální fotografie s vysokým rozlišením; lze použít s několika produkty společnosti Microsoft, jako je Windows Photo Viewer, Windows Live Movie Maker (WLMM) a Microsoft Word.

Více informací

POZNÁMKA: Formát Windows Media Photo přešel do formátu HD Photo, který používá příponu souboru .HDP .

Programy, které otevírají WDP soubory
Windows
Adobe Photoshop
Corel PaintShop Pro
Serif PhotoPlus
IrfanView
Microsoft Windows Photo Viewer
Axel Rietschin FastPictureViewer
dotPDN paint.net
MAGIX VEGAS
CoolUtils Total Image Converter
Microsoft Windows Live Movie Maker
Alchemy Mindworks Graphic Workshop Professional
Macintosh
Adobe Photoshop

Typ souboru 3:Windev Project File

Vývojář PC SOFT
Kategorie Soubory vývojářů
Formát N/A

.WDP třetí možnost

Vývojářský projekt vytvořený WinDevem, programem používaným pro vytváření Windows a mobilních aplikací; může obsahovat více oken programu ( .WDW nebo .WPW files), zdrojový kód a informace o sestavení aplikace; může být zkompilován do finálního spustitelného programu po dokončení.

Programy, které otevírají WDP soubory

O WDP souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .wdp a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Windev Project File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.