Domů : Přípony souborů : Format .tyimport

.tyimport soubor

Typ souboru :Typinator Set Import File

Vývojář Ergonis Software
Kategorie Datové soubory
Formát Text

Co je to soubor TYIMPORT?

Soubor TYSET zpřístupněný programem Typinator, programovací zkratkou; vytvořen při importu souboru TYSET do programu uživatelem.

Více informací

Typinátor umožňuje uživateli zadávat zkratky pro věty, fráze, obrázky a adresy URL. Je to užitečné zejména pro uživatele, kteří musí opakovaně zadávat stejné fráze, věty a adresy URL. Uživatelé mohou k těmto souborům přidávat zkratky, například pro větu „Děkuji za váš čas“. Používá se také jako nástroj AutoCorrection pro překlepy, například „poeple“ se stává „lidmi“. Typinátor není omezen pouze na text, lze jej použít k vložení obrázků pomocí klávesových zkratek.

POZNÁMKA: Soubor TYIMPORT je importovaná verze .TYSET .

Programy, které otevírají TYIMPORT soubory

O TYIMPORT souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .tyimport a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Typinator Set Import File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.