Domů : Přípony souborů : Format .sp3

.sp3 soubor

Typ souboru 1:NGS SP3 File

Vývojář NOAA NGS
Kategorie Soubory GIS
Formát Text

Co je to soubor SP3?

Soubor vytvořený ve formátu National Geodetic Survey (NGS) Standard Product # 3 (SP3); uloženy ve formátu ASCII ve formátu prostého textu a obsahují informace o satelitní dráze; používá se pro sledování GPS satelitů, ale také podporuje non-GPS oběžné dráhy.

Více informací

Původní formát SP3 nazvaný SP3-a byl rozšířen o další informace ve formátech SP3-b a SP3-c.

Programy, které otevírají SP3 soubory
Windows
Wolfram Research Mathematica
Linux
Wolfram Research Mathematica
Macintosh
Wolfram Research Mathematica

Typ souboru 2:Windows XP SP3 CD File

Vývojář Microsoft
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

.SP3 druhá možnost

Datový soubor, který se nachází na instalačním disku Windows XP Service Pack 3 (SP3); používá názvy souborů WIN51IP.SP3 a WIN51IC.SP3; obsahuje data, která se používají pro instalaci operačního systému.

Programy, které otevírají SP3 soubory

O SP3 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .sp3 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Windows XP SP3 CD File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.