Domů : Přípony souborů : Format .s3g

.s3g soubor

Typ souboru :MakerBot 3D Print File

Vývojář MakerBot Industries
Kategorie 3D obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor S3G?

Formát souboru 3D tiskárny, který používají stolní 3D tiskárny MakerBot; obsahuje pokyny pro tisk 3D modelu.

Více informací

Formát S3G je určen pro doručování instrukcí do 3D tiskárny o tom, jak tisknout 3D objekt na základě souboru .STL nebo .OBJ 3D. Soubor S3G je primárně vytvořen programem MakerBot Desktop a používá jej tiskárna MakerBot Replicator a může být odeslán do tiskárny prostřednictvím karty SD nebo připojeného kabelu USB.

POZNÁMKA: Formát S3G byl nahrazen formátem .X3G formátu s vydáním MakerBot Replicator 2.

Programy, které otevírají S3G soubory
Windows
MakerBot Replicator
MakerBot Desktop
Macintosh
MakerBot Desktop

O S3G souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .s3g a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru MakerBot 3D Print File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.