Domů : Přípony souborů : Format .pp5

.pp5 soubor

Typ souboru :Picture Publisher 5 Image File

Vývojář Corel
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor PP5?

Obrazový soubor vytvořený programem Corel Picture Publisher verze 5, program pro úpravu obrázků, který předtím vlastnil Micrografx; ukládá obraz v proprietárním formátu; lze vytvářet a upravovat pomocí nástroje Picture Publisher pro text, kreslení a malování.

Více informací

POZNÁMKA: Různé verze programu Picture Publisher používají různá přípony souborů. Verze 4 používá rozšíření .PP4 a verze 6, 7, 8, 9 a 10 používají příponu .PPF . Softwarový balík CorelDRAW Graphics Suite stále podporuje všechny typy souborů.

Programy, které otevírají PP5 soubory
Windows
CorelDRAW

O PP5 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .pp5 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Picture Publisher 5 Image File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.