Domů : Přípony souborů : Format .plt

.plt soubor

Typ souboru 1:HPGL Plot File

Vývojář Hewlett-Packard
Kategorie Vector Image Files
Formát Text

Co je to soubor PLT?

Soubor plotru vytvořený pomocí Hewlett-Packard Graphics Language (HPGL); obsahuje sérii dvoupísmenných kódů, například „IP“, která deklaruje počáteční bod na grafu; mohou obsahovat volitelné parametry s kódy; používá různé kreslicí programy a tiskárny pro vytváření tisknutelných dokumentů plotru.

Více informací

Soubory PLT mohou být zmenšeny na různé velikosti bez ztráty kvality. Jsou uloženy v textovém formátu ASCII.

Soubory PLT jsou stejné jako soubory .HPG .

Programy, které otevírají PLT soubory
Windows
IMSI TurboCAD Pro
Adobe Acrobat
CADSoftTools ABViewer
Corel Presentations
CorelDRAW
Trix DrawingCenter
Adobe FreeHand
ideaMK PLT Viewer
Linux
Adobe Acrobat
vhf interservice Cenon
Macintosh
IMSI TurboCAD for Mac
Adobe Acrobat
vhf interservice Cenon
Adobe FreeHand

Typ souboru 2:Tecplot Binary Data File

Vývojář Tecplot
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

.PLT druhá možnost

Soubor PLT je datový soubor vytvořený programem Tecplot, vědeckým vizualizačním programem. Obsahuje výstupní data vytvořená vědeckým výpočtem v softwaru a mohou obsahovat více rámců a datových sad. Soubory PLT se používají k vykreslení komplexních 2D a 3D vizualizací a mohou být vykresleny do statického obrazu nebo animované vizualizace.

Více informací

Tecplot také nabízí textový formát ASCII pro výstup dat. Tento formát je však pro větší datové sady odrazován, protože vykresluje mnohem pomaleji než binární formát PLT v softwaru.

Programy, které otevírají PLT soubory
Windows
Tecplot 360
Linux
Tecplot 360
Macintosh
Tecplot 360

Typ souboru 3:AutoCAD Plotter Document

Vývojář N/A
Kategorie Vector Image Files
Formát N/A

.PLT třetí možnost

Vektorový soubor plotru vytvořený softwarem AutoCAD pro kreslení; lze tisknout pomocí plotru, který tiskne obrazy pomocí čar místo teček; na základě formátu .HPGL .

Více informací

POZNÁMKA: Edice ViewCompanion Pro, Premium a Standard mohou otevřít soubor PLT.

Programy, které otevírají PLT soubory
Windows
Autodesk AutoCAD
CADSoftTools ABViewer
Software Companions ViewCompanion Pro
Macintosh
Autodesk AutoCAD

O PLT souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .plt a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru AutoCAD Plotter Document, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.


Nedávné Komentáře

Anonymní uživatel:
Dobré odpoledne! Tyto webové stránky mi již dříve pomohly vyřešit jiné pochybnosti. Tentokrát jsem ji navštívil, abych se dozvěděl o dalším podivném rozšíření. Váš výzkum týkající se souborů .pltl byl snadno pochopitelný. Po zhlédnutí několika videí o tom, jak funguje Tecplot, jsem se snažil najít informace o formátu souboru. Úroveň detailů obsažených v tomto programu mě ohromila. Byl jsem si jistý, že ve vlastnostech přípony je něco zvláštního. Možná je to díky jejich schopnosti obsahovat více snímků a datových sad. Nevím! Ale používání programu je opravdu solidní. Děkuji za informace o dalších formátech, které program nabízí. I když vyjasnění, že při použití formátu PLT je více výhod, je příjemné. Pokračujte v dobré práci!