Domů : Přípony souborů : Format .opdownload

.opdownload soubor

Typ souboru :Opera Partially Downloaded File

Vývojář Opera Software
Kategorie Různé soubory
Formát Text and Binary

Co je to soubor OPDOWNLOAD?

Částečně stažený soubor vytvořený webovým prohlížečem Opera; uchovává obsah staženého souboru z prohlížeče; rozšíření OPDOWNLOAD označuje, že stahování je neúplné, rozšíření je po dokončení stahování odstraněno a soubor je připraven k použití.

Více informací

Pokud byl soubor stahování z webového prohlížeče Opera přerušen dříve, než byl dokončen, budete moci obnovit část souboru odstraněním rozšíření ".opdownload" a pokusem o jeho otevření.

POZNÁMKA: Soubory OPDOWNLOAD jsou podobné souborům .CRDOWNLOAD , které používá Google Chrome, a .DOWNLOAD souborů, které používají Mozilla Firefox a Apple Safari.

Programy, které otevírají OPDOWNLOAD soubory
Windows
Opera
Linux
Opera
Macintosh
Opera

O OPDOWNLOAD souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .opdownload a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Opera Partially Downloaded File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.