Domů : Přípony souborů : Format .musx

.musx soubor

Typ souboru :Finale Notation File

Vývojář MakeMusic
Kategorie Zvukové soubory
Formát N/A

Co je to soubor MUSX?

Soubor MUSX je soubor s notací uložený ve formátu MIDI a vytvořený programem Finale, hudební notační program. Obsahuje hudební notaci a další informace, které lze přečíst pouze pomocí softwaru MakeMusic. Soubory MUSX nahradily soubory .MUS .

Více informací

Chcete-li vytvořit soubor MUSX jednoduše vyberte Soubor → Uložit jako ... s otevřeným dokumentem, vyberte místo uložení, pojmenujte soubor, vyberte typ souboru MUSX a klepněte na tlačítko Uložit.

POZNÁMKA: Rozšíření MUSX bylo představeno ve finále 2014.

Programy, které otevírají MUSX soubory
Windows
MakeMusic Finale
MakeMusic Finale PrintMusic
Macintosh
MakeMusic Finale

O MUSX souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .musx a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Finale Notation File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.