Domů : Přípony souborů : Format .jgw

.jgw soubor

Typ souboru :JPEG World File

Vývojář ESRI
Kategorie Soubory GIS
Formát Text

.JGW číslo volby

Georeferenční soubor používaný produkty GIS, jako je ESRI ArcGIS Desktop; uložený ve formátu prostého textu a obsahuje souřadnice pro odpovídající rastrový obrázek .JPG ; používá se pro odkazování na mapu leteckých map; lze kopírovat s jinými obrázky ve světě JPEG.

Více informací

Soubory JGW určují měřítko obrazu na pixel a také souřadnici (X, Y) levého horního pixelu. Pomocí těchto informací lze rekonstruovat aktuální geografickou oblast obrázku.

Programy, které otevírají JGW soubory
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
Autodesk AutoCAD Map 3D 2018

O JGW souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .jgw a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru JPEG World File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.