Domů : Přípony souborů : Format .icm

.icm soubor

Typ souboru :Image Color Matching Profile

Vývojář N/A
Kategorie Nastavení Soubory
Formát Binary

Co je to soubor ICM?

Obsahuje nastavení barev pro konkrétní softwarový program nebo zařízení, například tiskárnu nebo skener; uloženy ve standardním formátu, který lze načíst různými programy a hardwarovými zařízeními; umožňuje používat stejný systém barev ve více zařízeních a softwarových programech, a to i na více počítačích.

Více informací

Soubory ICM používají systém Kodak Professional Color System a další systémy správy barev. Rozšíření "ICM" se často používá v systému Windows, ale profily pro přizpůsobení barev běžněji používají rozšíření .ICC . Obě rozšíření jsou rozpoznána většinou softwaru pro přizpůsobení barev.

Soubor ICM pro aktuální zobrazení lze vybrat v systému Windows otevřením ovládacího panelu zobrazení a výběrem možnosti „Vlastnosti zobrazení“. Poté klikněte na Nastavení → Pokročilé vlastnosti → Správa barev.

Programy, které otevírají ICM soubory
Windows
Adobe Photoshop
CorelDRAW
Microsoft Color Control Panel
Cerious ThumbsPlus
Microsoft RAW Image Thumbnailer
Macintosh
Adobe Photoshop
Apple ColorSync Utility

O ICM souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .icm a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Image Color Matching Profile, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.