Domů : Přípony souborů : Format .icb

.icb soubor

Typ souboru :Targa ICB Bitmap Image

Vývojář Avid Technology
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor ICB?

Bitmapový obraz vytvořený pomocí standardního formátu Targa; původně používaná pro generování grafiky Targa pomocí grafické karty AT & T EPICenter Image Capture Board (ICB), softwaru ICB-PAINT nebo programu TARGA-PAINT.

Více informací

Snímky Targa se nejčastěji zobrazují s příponou .TGA .

Programy, které otevírají ICB soubory
Windows
Adobe Photoshop
Newera Graphics Converter Pro
Adobe Illustrator
ACD Systems Canvas
CADSoftTools ABViewer
AMBWare Image Size Reducer Pro
Macintosh
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop Elements 2019

O ICB souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .icb a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Targa ICB Bitmap Image, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.