Domů : Přípony souborů : Format .gxl

.gxl soubor

Typ souboru :Graph Exchange Language File

Vývojář R. C. Holt
Kategorie Datové soubory
Formát XML

Co je to soubor GXL?

Graf datového souboru vytvořeného ve formátu GXL (Graph Exchange Language), formát používaný pro přenos grafů mezi softwarovými aplikacemi; ukládá uzly a hrany a vlastnosti, které tvoří graf; používá formát XML, který umožňuje interoperabilitu mezi programy.

Více informací

Formát GXL byl původně publikován v roce 2000. Je nyní méně populárně používán než jiné formáty grafů, jako je .GRAPHML , .GML a .XGMML .

Programy, které otevírají GXL soubory
Windows
Wolfram Research Mathematica
Linux
AT&T Graphviz
Wolfram Research Mathematica
jGraph
Macintosh
Wolfram Research Mathematica

O GXL souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .gxl a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Graph Exchange Language File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.