Domů : Přípony souborů : Format .fme

.fme soubor

Typ souboru :FME Mapping File

Vývojář Safe Software
Kategorie Soubory GIS
Formát Text

Co je to soubor FME?

Soubor mapování prostorových dat vytvořený FME Workbench, program pro vizuální překlad dat, který je součástí FME Desktop; uloženy v prostém textu a obsahují "funkce" a "továrny", které manipulují s prostorovými daty mezi různými formáty.

Více informací

Aplikace FME Workbench ukládá projekty jako soubory .FMW . Soubor však můžete uložit do textového formátu FME tak, že vyberete Soubor → Uložit jako ... a vyberete v rozevíracím seznamu položku Soubor mapování FME.

POZNÁMKA: Soubory FME lze spustit prostřednictvím FME Universal Translator, který je také součástí FME Desktop.

Programy, které otevírají FME soubory
Windows
Safe Software FME Desktop

O FME souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .fme a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru FME Mapping File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.