Domů : Přípony souborů : Format .fmw

.fmw soubor

Typ souboru :FME Workbench File

Vývojář Safe Software
Kategorie Soubory GIS
Formát Binary

Co je to soubor FMW?

Projekt uložený FME Workbench, program pro překlad prostorových dat, který je součástí sady FME Desktop; obsahuje nastavení manipulace s prostorovými daty uložená jako vizuální uspořádání; mohou ukládat soubory vstupních dat, vlastnosti překladu a nastavení výstupu.

Více informací

Projekty FME Workbench mohou číst data z mnoha formátů relační databáze, stejně jako textové soubory a desítky proprietárních formátů. Vzhledem k tomu, že program podporuje širokou podporu formátování dat, označuje se jako program prostorového ETL (Extract, Transform, Load).

Programy, které otevírají FMW soubory
Windows
Safe Software FME Desktop

O FMW souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .fmw a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru FME Workbench File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.