Domů : Přípony souborů : Format .dix

.dix soubor

Typ souboru :DIVA-GIS Export File

Vývojář N/A
Kategorie Soubory GIS
Formát N/A

Co je to soubor DIX?

Exportovat soubor vytvořený programem analýzy geografických dat DIVA-GIS; obsahuje soubor DIVA-GIS ( .DIV ) a všechny vrstvy, na které projekt odkazuje; uloženy v komprimovaném formátu, který lze přenést e-mailem.

Více informací

Soubory DIX jsou vytvořeny pomocí příkazu Project → Export Project. Lze je importovat výběrem Project → Import Project.

Programy, které otevírají DIX soubory
Windows
DIVA-GIS

O DIX souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .dix a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru DIVA-GIS Export File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.