Domů : Přípony souborů : Format .asp

.asp soubor

Typ souboru 1:Active Server Page

Vývojář Microsoft
Kategorie Webové soubory
Formát Text

Co je to soubor ASP?

Soubor ASP je webová stránka vytvořená webovým vývojářem, který se nachází na webovém serveru a může obsahovat skripty napsané v jazyce VBScript nebo JavaScript. Je analyzován na serveru, který generuje HTML, který je odeslán do prohlížeče klienta. Soubory ASP jsou běžně používány weby ASP.NET a weby hostované na serverech Windows se systémem Microsoft IIS.

Více informací

Soubor ASP otevřený v aplikaci Microsoft Visual Studio Code 1

Soubory ASP jsou podobné souborům .HTML , ale používají se trochu jinak. Když webový prohlížeč požádá o soubor HTML, server soubor odešle. Když však webový prohlížeč požádá o soubor ASP, odešle server požadavek prostřednictvím stroje ASP, který analyzuje soubor ASP a vygeneruje prostý HTML, který je odeslán do prohlížeče klienta. Vzhledem k tomu, že stránky ASP jsou zpracovávány na serveru, návštěvníci webu nevidí skutečný kód ASP, pouze HTML generované ze skriptů na stránce. Stránky ASP obvykle používají příponu ".asp" spíše než ".html."

Od vydání ASP 1.0 v roce 1996 existují pouze dvě další verze, ASP 2.0 v roce 1997 a ASP 3.0 v roce 2000 V roce 2002 vydala společnost Microsoft ASP.NET, který nahradil ASP. ASP je nyní běžně označována jako Classic ASP nebo ASP Classic. Vzhledem k široké implementaci rámce ASP.NET byly stránky ASP z velké části nahrazeny stránkami .ASPX . Některé výhody ASP.NET přes ASP je použití více jazyků takový jak C #, VB.NET, J #, a Delphi.NET, stejně jako zlepšený výkon s kompilovaným kódem, pokročilejší ladění a lepší run-time chyba zpracování.

Společné ASP názvy souborů

Default.asp - Výchozí webová stránka načtená, když prohlížeč klienta požaduje adresář webového serveru na serveru se systémem Microsoft IIS. Když například klient požaduje http://www.sampledomain.com/, server načte stránku http://www.sampledomain.com/Default.asp, pokud není nakonfigurován pro načtení jiného souboru.

Programy, které otevírají ASP soubory
Windows
Adobe Dreamweaver
ES-Computing EditPlus
Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Web Developer
Microsoft IIS
Adobe Fireworks
IDM UltraEdit
Linux
IDM UltraEdit
Macintosh
MacVim
Adobe Dreamweaver
Adobe Fireworks
Microsoft Visual Studio Code
IDM UltraEdit

Typ souboru 2:Adobe Color Separation Setup File

Vývojář Adobe Systems
Kategorie Nastavení Soubory
Formát N/A

.ASP druhá možnost

Obsahuje možnosti separace barev, které mohou být načteny programy Adobe, například Photoshopem; slouží k definování předvoleb pro separace barev při tisku, exportu do PDF nebo exportu dokumentu do jiného programu; zahrnuje typy barev inkoustu, typ separace a limit inkoustu; odkazuje se na obrazy používající barevné režimy jako RGB a CMYK; podobná příponě .AST Adobe.

Programy, které otevírají ASP soubory

O ASP souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .asp a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Adobe Color Separation Setup File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.