Domů : Přípony souborů : Format .agx

.agx soubor

Typ souboru :AGT Game File

Vývojář N/A
Kategorie Game Files
Formát N/A

.AGX číslo volby

Herní soubor používaný tlumočníky Adventure Game Toolkit (AGT) jako AGiliTy; obsahuje hru, ve které procházíte příběhem zadáním příkazů; podobné jako .ZLB a .BLB herních souborů Interactive Fiction (IF).

Více informací

Hry AGT jsou baleny s různými příponami souborů, například .INS , .TTL a DA1, které poskytují určité funkce pro hru. Tyto soubory lze převést do jednoho souboru AGX pomocí nástroje AGT2AGX, který je dodáván s programem AGiliTy. Tato konverze snižuje nepořádek, zkracuje dobu načítání a zvyšuje přenositelnost.

Programy, které otevírají AGX soubory
Windows
AGiliTy
Macintosh
AGiliTy
Spatterlight

O AGX souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .agx a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru AGT Game File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.