Domů : Přípony souborů : Format .act

.act soubor

Typ souboru 1:ADPCM Compressed Audio File

Vývojář N/A
Kategorie Zvukové soubory
Formát N/A

Co je to soubor ACT?

Zvukový formát zaznamenaný některými diktafony a MP3 přehrávači; komprimované pomocí adaptivní modulace diferenciálního pulzního kódu.

Programy, které otevírají ACT soubory
Windows
Logipole Konvertor
Audials One

Typ souboru 2:Alma CAD/CAM Document

Vývojář Alma
Kategorie Soubory CAD
Formát N/A

.ACT druhá možnost

CAD dokument vytvořený softwarovými produkty Alma CAD / CAM jako act / cut, act / weld a act / tubes; obsahuje CAD / CAM data, která specifikují instrukce pro 3D řezací stroje nebo svařovací roboty; může zahrnovat technologie laser, plama, vodní paprsek a plamen.

Programy, které otevírají ACT soubory

Typ souboru 3:DS Game Maker Action File

Vývojář Invisionsoft
Kategorie Soubory vývojářů
Formát Text

.ACT třetí možnost

Soubor používaný společností DS Game Maker, což je aplikace sloužící k vytváření her Nintendo DS; obsahuje herní akci napsanou v C; používá se pro zobrazování grafiky, přehrávání zvuků, vytváření přechodů a logiky řídících her, jakož i dalších akcí.

Více informací

Vlastní akce mohou být vytvořeny ze šablon poskytnutých v rozhraní editoru akcí DS Game Maker. Soubory ACT jsou uloženy v adresáři Akce instalace DS Game Maker.

Soubory ACT jsou uloženy s odpovídajícím souborem .ACTX , který obsahuje popis akce.

Programy, které otevírají ACT soubory

Typ souboru 4:Adobe Color Table File

Vývojář Adobe Systems
Kategorie Nastavení Soubory
Formát Binary

.ACT čtvrtá možnost

Soubor pro vyhledávání barev (CLUT) používaný aplikací Adobe Photoshop, který slouží k úpravě rastrové grafiky; ukládá sbírku předdefinovaných barev; slouží k použití CLUTu na obrázku v dialogu "Uložit pro web" ve Photoshopu.

Více informací

Soubory ACT se používají pro optimalizaci obrázků pro publikování na webu. Přidáním nebo snížením počtu barev v CLUTu mohou uživatelé před uložením prozkoumat kvalitu obrázku oproti výsledné velikosti souboru.

Tabulky barev Adobe lze načíst v dialogovém okně Uložit pro web pomocí dialogu výběrem nabídky Tabulka barev a výběrem možnosti Načíst tabulku barev .... Součástí instalace aplikace Photoshop je několik přednastavených souborů ACT v adresáři / Presets / en_US / Save for Web Settings / Color Tables /. CLUT jsou používány některými formáty obrázků v dialogovém okně Uložit pro web, například .GIF . Nepoužívají je však soubory .JPG a .PNG .

Programy, které otevírají ACT soubory
Windows
Adobe Photoshop
Macintosh
Adobe Photoshop

Typ souboru 5:Genesis3D Actor File

Vývojář Eclipse Entertainment
Kategorie 3D obrazové soubory
Formát N/A

.ACT pátá možnost

Trojrozměrný znak nebo "herec", uložený ve formátu Genesis 3D; mohou zahrnovat pohyby objektu, kůže a materiály; actor soubory mohou být vytvořeny přímo v Genesis3D nebo převedením jiných 3D formátů do formátu ACT pomocí Genesis3D Actor Studio.

Více informací

Genesis3D je otevřený 3D renderovací stroj v reálném čase používaný především pro vytváření 3D her. Balíček Genesis 3D obsahuje Actor Studio, Actor Viewer a další soubory. Více informací naleznete na webových stránkách Genesis3D.

Programy, které otevírají ACT soubory
Windows
Autodesk 3ds Max
Eclipse Entertainment Genesis3D
Caligari trueSpace

Typ souboru 6:FoxPro Documenting Wizard Action Diagram

Vývojář N/A
Kategorie Textové soubory
Formát N/A

.ACT šestá možnost

Zobrazuje hierarchické vztahy v rámci kódu aplikace FoxPro; vytvořené pomocí Průvodce dokumentací (menu Nástroje → Průvodci → Dokumentace)

Programy, které otevírají ACT soubory
Windows
Adobe Illustrator
Microsoft Visual FoxPro
chUmbaLum sOft MilkShape 3D
Macintosh
Adobe Illustrator

O ACT souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .act a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru FoxPro Documenting Wizard Action Diagram, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.