Domovská stránka > J > Jak Napsat A Na Klávesnici?

Jak napsat a na klávesnici?

Stiskněte tlačítko levý Alt, které je umístěno nalevo od klávesy mezerníku, a držte ho. Během toho co držíte levý Alt, vyťukejte na numerické části klávesnice čísla 0228 (ä) nebo 0196 (Ä). Automaticky dojde k zápisu příslušného symbolu. Podmínkou pro využití tohoto postupu s ASCII je existence číselné části klávesnice.

Přečtěte si více

Co je slovo versus?

Z latiny se slovo versus překládá jako: obrat, otáčení, směrem do, směrem k. A pro zajímavost, např. angličtina používá slovo versus velmi ráda, ostatně jako všechny latinské výrazy.
Jak se píše slovo čeština?
Český jazyk

Čeština pochází z praslovanštiny 10. století a jsou v ní smísené vlivy latinského a německého jazyka.

A další otázka, jak se píší zkratky?

Zkratky, které vznikly zkrácením názvů psaných s velkým písmenem na začátku, se píšou s počátečním písmenem velkým. Ostatní zkratky se píšou zpravidla s počátečním písmenem malým. (Odchylně se užívá velkých písmen u některých značek.)
Jak se píše znak dolarů?
Americký dolar napíšete stisknutím kláves pravého Alt + 4 nebo pravého Alt + ů.

Jak se dělá podtržítko na notebooku?

Postupovat budeme následovně:
  1. Stiskněte levý Alt a držte ho stisknutý.
  2. Na numerické klávesnici (zcela napravo na klávesnici) vyťukejte číslo 95.
  3. Pusťte levý Alt a _ se vepíše do textu.
Jak pozdravit v emailu anglicky?
Znáte-li adresátovo jméno, je vhodné napsat „Dear Mr./Mrs./Ms. + příjmení". V případě, že předem nevíte, kdo si vás dopis přečte, uveďte neutrální oslovení v podobě „Dear Sir or Madam". Dopisujete-li si s adresátem opakovaně a chováte k němu bližší vztah, neváhejte ho oslovit křestním jménem, tedy „Dear Adam"apod.

Navíc, jak se píše ñ na klávesnici?

Občas bych si potřeboval napsat španělské ň (ñ). Zatím jediná možnost je přepnout na španělskou klávesnici (nebo na anglickou a pak ALT+0241).
A další otázka, jak napsat háček na německé klávesnici?
Jak napsat háček nad písmenem
  1. háček nad písmenem c = č zapíšeme SHIFT + ´ + c.
  2. háček nad písmenem d = ď zapíšeme SHIFT + ´ + d.
  3. háček nad písmenem e = ě zapíšeme SHIFT + ´ + e.
  4. háček nad písmenem l = ľ zapíšeme SHIFT + ´ + l.
  5. háček nad písmenem n = ň zapíšeme SHIFT + ´ + n.
  6. háček nad písmenem r = ř zapíšeme SHIFT + ´ + r.

A jak udělat pomlčku bez numerické klávesnice?

Jedná se o delší horizontální čáru (–) mezi dvěma slovy z obou stran oddělenou mezerami (n pomlča). Na klávesnici se píše pomocí kombinace levý ALT + 0150 Můžete narazit i na delší pomlčku (m pomlčka), který se píše kombinací kláves levý ALT + 0151 (-).

By Quin

Jak získat záznam hovoru? :: Jak napsat & Na notebooku?
Užitečné odkazy