Super Green Pass: žádná aplikace


Zavedení Super Green Pass si vyžádá novou aplikaci pro kontrolu certifikátů: současná aplikace C19 Verification totiž nedokáže rozlišit mezi běžným certifikátem a super

Mezi novinkami posledního "Covid Decree" schváleného na Radě ministrů 24. listopadu je takzvaný "Reinforced Green Pass" neboli, jak mu všichni říkají, "Super Green Pass". Aby se vláda vypořádala s rostoucím počtem nákaz, rozhodla se změnit právní předpisy upravující současnou zelenou certifikaci anti-Covid a zavedla nový typ certifikátu. V praxi budou od nynějška existovat dva různé typy zelených pasů a od 6. prosince bude pro mnoho volnočasových aktivit, jako jsou návštěvy restaurací, barů, posiloven a diskoték, vyžadován "super" zelený pas. Naopak pro venkovní aktivity, kterých však s příchodem zimy bude velmi málo, postačí "základní" Green Pass. Na druhou stranu s rozšířenou zelenou kartou nebudou muset ti, kteří provozují restaurační a zábavní aktivity v interiéru, respektovat předchozí kapacitní omezení. A konečně, povinnost očkování (a tedy i Super Green Pass) je rozšířena i na zaměstnance škol a policii. Se všemi těmito změnami však vyvstává problém: přestává fungovat oficiální aplikace ministerstva zdravotnictví pro kontrolu zelených průkazů, tj. ověření C19.

Super Green Pass: problém s ověřením C19

Ověření C19 je velmi jednoduchá aplikace, protože má provést velmi jednoduchý úkol: naskenovat kód QR zeleného pasu, zkontrolovat s ním spojený veřejný klíč a ověřit, zda se jedná o platný certifikát.

Problém však spočívá v tom, že brzy budou zelené pasy, které se mají kontrolovat, dvou různých typů a budou se používat k různým účelům. Například majitel restaurace bude muset zkontrolovat nejen to, zda má zákazník platný Green Pass, ale také to, zda se jedná o Super Green Pass.

To znamená, že aplikace C19 Verification bude brzy aktualizována tak, aby mohla osobě kontrolující Green Pass sdělit nejen to, zda je certifikát předložený zákazníkem platný, ale také to, zda se jedná o "super" nebo "basic". V nejbližších dnech proto ti, kteří mají na svých chytrých telefonech s operačním systémem Android nebo iOS nainstalováno ověření C19, obdrží aktualizaci aplikace a bude nutné její instalaci akceptovat.


Super Green Pass: v práci se nic nemění

Kromě novinek pro zaměstnance škol a policie se nic nemění ani pro všechny ostatní pracovníky, kteří mohou i nadále pracovat se základním Green Passem.

Ve velkých podnicích, kde jsou nainstalovány automatické kontrolní systémy pro ověřování zelených průkazů, proto nebude nutné tyto systémy aktualizovat, protože stávající aplikace založené na stejném ověřovacím kódu C19 budou fungovat i nadále.