Molekula bez zápachu nás může učinit agresivnějšími


Experiment: Vystavení hexadekanalu ovlivňuje lidské chování: ženy jsou po něm agresivnější a muži poddajnější.

Podle studie zveřejněné v časopise Science Advance existuje malá molekula bez zápachu, která nás po "přičichnutí" může učinit agresivnějšími nebo poddajnějšími.

Jedná se o molekulu, kterou vylučují lidé a další savci, a zdá se, že je schopna modifikovat chování žen agresivnějším směrem, zatímco muže činí poddajnějšími.

Molekula, která dělá ženy agresivními

To, že mnoho instinktivních reakcí je řízeno chemickými procesy, které dosud nebyly vysvětleny, je dobře známo, stejně jako důležitá role čichu v procesech, které řídí instinktivní reakce savců na stres nebo nebezpečí.

Nedávno studie ukázala, že přítomnost hexadekanalu dokáže snížit stres u myší, a právě na hexadekanal se vědci zaměřují při vysvětlování, jak může tato chemická látka ovlivňovat náladu a chování u lidí.

Jedná se o chemickou sloučeninu, která se nachází v lidské kůži, slinách a dalších "projevech" savců. Nemá žádný zápach, ale zdá se, že po "přičichnutí" má rozhodující vliv na agresivitu lidského chování.

Eva Mishorová z Weizmannova vědeckého institutu v izraelském Rehovotu vedla svůj výzkumný tým v experimentální studii zkoumající vliv hexadekanalu na lidské chování.

V prvním experimentu bylo 67 mužů a 60 žen záměrně nalákáno na hru o ceny s malou částkou v sázce; účastníci pak měli možnost vyrušit svého "nespolupracujícího" herního partnera vydáním silného zvuku, jehož hlasitost mohli ovládat.

Polovina zúčastněných osob měla pod nosem malou náplast obsahující hexadekanal, zatímco na náplastech druhé poloviny účastníků nebyly žádné stopy této molekuly.

Rozdíly byly podle Mishora okamžitě patrné: ženy vystavené hexadekanalu se oddávaly rušivým manévrům mnohem více než ostatní ženy, zatímco muži vystavení stejné molekule byli poddajnější než ostatní.


Strategie přežití?

V druhém experimentu se 25 mužů a 24 žen zúčastnilo složitější hry, během níž je protihráč občas okradl o peníze.

Hráči - pod funkční magnetickou rezonancí - pak dostali příležitost okrást ostatní hráče o zdroje. Vědci opět zjistili, že ženy se při působení hexadekanalu častěji chovaly agresivně, zatímco muži byli pod vlivem této molekuly poddajnější a méně soutěživí. Hexadekanal tedy může ovlivňovat lidské chování.

Instrumentální testy ukázaly, že působení hexadekanalu aktivuje oblasti mozku, které se podílejí na vnímání sociálních signálů, a to rozdílně u mužů a žen.

Možná se za účinky hexadekanalu skrývá čistě biologický mechanismus: tato molekula patří mezi nejhojněji produkované látky kojenci, kteří tuto molekulu bez zápachu vylučují z hlavy.

Může se tedy jednat o mechanismus přežití, který nutí matky k větší agresivitě při obraně potomků a uklidňuje otce, aby na ně neútočili: u jiných savců bylo zjištěno, že agresivita matky je zaměřena na vnější agresory, zatímco agresivita otce může být zaměřena i proti potomkům.

"Naše výsledky naznačují, že čichání k mláděti může zvýšit agresivitu u matek," uzavírá Mishor, "ale snížit agresivitu u otců": emise hexadekanalu by tak mohla být nástrojem, který zajistí vyšší míru přežití savčích mláďat.