Funkce v Messengeru a Instagramu zmizely: Facebook vysvětluje proč


Facebook odstranil některé funkce pro Instagram a Messenger a vysvětluje proč: může za to nová směrnice o ochraně osobních údajů, která vstoupí v platnost v roce 2020

Facebook se - alespoň prozatím - loučí s některými funkcemi, které byly dříve dostupné v Messengeru a Instagramu. Důvod vysvětluje sama sociální síť na blogu věnovaném této platformě: jde o vstup v platnost dalších přísných pravidel, která jsou součástí směrnice o soukromí a elektronických komunikacích a která vstoupí v platnost v roce 2020.

Směrnice 2002/58/ES, často označovaná jako směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, upravuje zpracování osobních údajů a ochranu osobních informací týkajících se soukromého života uživatelů. Působí v celém Evropském společenství a v poslední době rozšířila své obzory tím, že do svých předpisů začlenila další komunikační nástroje, jako jsou komunikační služby a služby zasílání zpráv. Směrnice totiž naprosto přísně omezuje způsoby, jakými mohou společnosti využívat údaje o telekomunikačních hovorech, a poskytuje tak větší ochranu shromážděných informací. Z tohoto důvodu se Facebook rozloučí s některými funkcemi v Messengeru a Instagramu.

Co se mění v Messengeru a Instagramu

V zájmu splnění požadavků směrnice o soukromí a elektronických komunikacích musel Facebook přijmout opatření týkající se komunikačních údajů, čímž je fakticky izoloval od ostatních částí infrastruktury. Bylo to nutné, aby byla zajištěna větší ochrana, zejména v Evropě, a to podstatným omezením některých nabízených služeb, přičemž aktualizace způsobila drobné nepříjemnosti.

Služby, kterých se aktualizace týká, v současné době zahrnují průzkumy na Facebooku i Instagramu a personalizované odpovědi v aplikaci Messenger. Postiženy jsou také samolepky Instagramu a sdílení efektů rozšířené reality prostřednictvím soukromých zpráv na platformě pro sdílení fotografií.

Facebook blíže nespecifikoval, které služby jsou aktuálně zakázány, ale během několika hodin po zákazu začali uživatelé hlásit první problémy, které se na obou platformách vyskytly. Zablokován by byl i prostý přenos souborů přes Messenger, a to bez ohledu na formát daného dokumentu.


Facebook, boj proti dětské pornografii a směrnice o soukromí a elektronických komunikacích

Jak je uvedeno v příspěvku, Facebook upozorňuje, že směrnice o soukromí a elektronických komunikacích zakazuje službám pro zasílání zpráv a volání používat údaje k prevenci, odhalování a oznamování zasílání nebo výměny dětské pornografie, protože směrnice by pro dané nástroje neposkytovala právní základ, alespoň podle Evropské komise.

Obr v oblasti sociálních sítí však připomněl svůj závazek identifikovat takový materiál v rámci platformy, a to i prostřednictvím analýzy metadat zpráv při zjišťování vzorců zneužívání. Podle společnosti Facebook by se toho dosáhlo respektováním soukromí obsahu zpráv uživatelů, používáním "metadat ke sdílení bezpečnostních upozornění, identifikaci potenciálně škodlivých účtů a ochraně dětí".

Facebook uvedl, že je přesvědčen, že na těchto podmínkách může spolupracovat s evropskými tvůrci politik a dalšími zúčastněnými stranami, a to i s ohledem na iniciativy, jako je projekt Protect, které "mohou vytvořit společný přístup, který chrání soukromí a zajišťuje bezpečnost lidí na internetu".