Co je sociální učení?

Sociální učení je proces učení prostřednictvím spolupráce a interakce s ostatními. Sociální učení se neomezuje jen na přímý nebo nepřímý kontakt, protože umožňuje učení v prostředí učebny, firemního pracovního prostředí, online nebo kdykoli a kdekoli.

Rostoucí využívání elearningu, mlearningu a technologií sociálních sítí v posledním desetiletí vedlo k dramatickému nárůstu nástrojů a příležitostí sociálního učení, a to jak na vzdělávací úrovni, tak v podnikových tréninkových a učebních prostředích.

Mezi konkrétní příklady sociálního učení patří osobní interakce, společné pracovní projekty, online kurzy, teambuildingové výlety a cvičení, interaktivní chatovací relace, sociální sítě a další.


Jak pedagogové využívají ve svých osnovách sociální učení

Využitím technik sociálního učení ve svých učebních osnovách a školení mohou pedagogové oslovit větší publikum a lépe se spojit se širší paletou studentů. Sociální učení také vytváří větší škálu příležitostí k zapojení a pokračující diskusi a učení nad rámec nastavení ve třídě a pomáhá studentům učit se jeden od druhého a lépe asimilovat vzdělávací obsah.

Sociální učení také představuje klíčovou složku v 70: 20: 10 model učení a rozvoje, který se hlásí k tomu, aby se studenti a zaměstnanci nejlépe učili (70%) z praxe (učení na pracovišti nebo přímé zapojení do projektů), následované sociálním učením z interakcí s vrstevníky (20%) a nakonec jen 10% z tradičního nastavení učeben pod vedením instruktora.