Co je maska ​​podsítě a podsíť?

Maska podsítě je maska ​​používaná k určení, k jaké podsíti patří IP adresa. IP adresa má dvě složky, síťovou adresu a adresu hostitele. Zvažte například IP adresu 150.215.017.009. Za předpokladu, že je to součást sítě třídy B, první dvě čísla (150.215) představují síťovou adresu třídy B a druhá dvě čísla (017.009) identifikovat konkrétního hostitele v … Read more