Před miliony let se Země naklonila na jednu stranu: objev italského kamene

Věda potvrzuje: Země se naklonila na jednu stranu před 84 miliony let, kdy planetu obývali dinosauři To, že magnetické póly Země podléhají posunům, ne-li přímo přepólování, je známo již dlouho. Vědci si již léta kladou otázku, na kterou zatím nemají odpověď, co se stalo se Zemí, že se její osa rotace „vychýlila na jednu stranu“. … Read more

Soubor BZ2 (co to je a jak jeden otevřít)

Soubor s příponou BZ2 je komprimovaný soubor BZIP2. Obvykle se pro distribuci softwaru používají pouze v systémech založených na Unixu. BZ2 je často komprese používaná pro oblíbené kontejnery souborů, které nepodporují kompresi (například soubory TAR), takže mohou mít název jako data.tar.bz2. Jiní, kteří například drží komprimované obrazové soubory PNG, mohou být pojmenováni podobně jako image.png.bz2. … Read more