Royalty

Licenční poplatek je právně závazná platba prováděná jednou stranou druhé straně za průběžné využívání jejich původně vytvořených aktiv, včetně materiálu chráněného autorskými právy, patentů a ochranných známek. Licenční poplatky se běžně sjednávají jako procento z hrubého nebo čistého výnosu získaného z použití aktiva nebo jako pevná cena za prodanou jednotku. Lze je však sjednat případ … Read more