Co je firewall webových aplikací (Waf)? -webopedie

Web Application Firewall (WAF) je bezpečnostní řešení, které k ochraně aplikací a serverů filtruje, sleduje a blokuje přenosy protokolu HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Aplikuje sadu pravidel v konverzaci mezi webovou aplikací a internetem, identifikuje neškodné ze škodlivého provozu a zabraňuje potenciálním bezpečnostním hrozbám proniknout do systému. Útoky na webové aplikace a servery přicházejí v různých … Read more