Nulová důvěra

Rámec zabezpečení Zero Trust Security je založen na konceptu nedůvěřovat ničemu a ověřovat vše. Potvrzuje, že organizace musí ověřit a autorizovat každého uživatele nebo zařízení, které se interně nebo externě připojuje k síti, než jim udělí přístup k jakýmkoli datům nebo aplikacím. Jedná se o zásadní posun od tradičních metod zabezpečení hradních a příkopových sítí, … Read more