Domů : Přípony souborů : Format .vspx

.vspx soubor

Typ souboru :Visual Studio Performance Report Data File

Vývojář Microsoft
Kategorie Soubory vývojářů
Formát Binary

Co je to soubor VSPX?

Soubor vývojáře zavedený v aplikaci Visual Studio 2011; obsahuje metriky výkonu aplikací shromážděné během testu výkonnosti; generovány do přehledu sestav, který pomáhá vývojářům identifikovat úzká místa a optimalizovat výkon.

Více informací

Soubory VSPX mohou být velmi velké v závislosti na požadavcích na aplikaci. Proto vývojáři často ukládají analyzované zprávy (soubory .VSPS ), aby nemusely znovu generovat data ze zdrojového souboru VSP.

POZNÁMKA: Soubory VSPX nahrazují soubory .VSP používané v předchozích verzích Visual Studio.

Programy, které otevírají VSPX soubory
Windows
Microsoft Visual Studio

O VSPX souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .vspx a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Visual Studio Performance Report Data File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.