Domů : Přípony souborů : Format .vdc

.vdc soubor

Typ souboru :IDRISI Vector Documentation File

Vývojář Clark Labs
Kategorie Soubory GIS
Formát N/A

Co je to soubor VDC?

Soubor metadat GIS vytvořený IDRISI Taiga, zobrazovací aplikací GIS; popisuje data uložená v souboru .VCT vektorového obrazu; mohou obsahovat informace o souřadnicích, jakož i odkaz na data geografické projekce, která se používají k nakreslení obrazu podle jednotek měření.

Programy, které otevírají VDC soubory
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop
Blue Marble Geographics Global Mapper
Safe Software FME Desktop
Clark Labs TerrSet
Clark Labs Land Change Modeler

O VDC souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .vdc a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru IDRISI Vector Documentation File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.