Domů : Přípony souborů : Format .vda

.vda soubor

Typ souboru :Targa Bitmap Image File

Vývojář N/A
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor VDA?

Rastrový obraz formátovaný ve formátu Targa Truevision; ukládá obrazová data pomocí 1 až 32 bitů na pixel, přičemž 24 bitů je možné pro data RGB a 8 bitů pro kanál alfa (opacity).

Více informací

Formát TARGA byl původně vyvinut společností Truevision, který později získal společnost Pinnacle Systems. Většina souborů TARGA používá příponu .TGA .

Programy, které otevírají VDA soubory
Windows
Adobe Photoshop
Newera Graphics Converter Pro
Adobe Illustrator
ACD Systems Canvas
fCoder Group Image Converter Plus
CADSoftTools ABViewer
Corel Painter
Graphic Region Able DXF Manager
Fast Image Converter
Macintosh
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop Elements 2019
Corel Painter

O VDA souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .vda a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Targa Bitmap Image File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.