Domů : Přípony souborů : Format .sll

.sll soubor

Typ souboru :Static Link Library

Vývojář N/A
Kategorie Soubory vývojářů
Formát Binary

Co je to soubor SLL?

Knihovna používaná kompilátory a linkery při vytváření aplikací; obsahuje funkce a rutiny používané programem; kopii do finálního aplikačního balíčku, když je aplikace vytvořena.

Více informací

Soubory SLL kontrastují s knihovnami dynamických linek (soubory .DLL ), které jsou dynamicky propojeny s programem během běhu programu namísto staticky zabudovaného do programu.

Programy, které otevírají SLL soubory

O SLL souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .sll a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Static Link Library, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.