Domů : Přípony souborů : Format .quicken2017

.quicken2017 soubor

Typ souboru :Quicken 2017 Data File

Vývojář Intuit
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

Co je to soubor QUICKEN2017?

Soubor QUICKEN2017 je soubor finančních dat vytvořený verzí Quicken for Mac pro rok 2017, což je program finančního řízení. Obsahuje uživatelská data pro několik účtů, včetně osobních informací, transakcí, sestav a nastavení. Soubory QUICKEN2017 byly představeny ve verzi Quicken 2017 a jsou používány výhradně softwarem.

Více informací

Soubor QUICKEN2017 je uložen v proprietárním formátu a soubor by neměl být po vytvoření upraven ani přesunut. Ve výchozím nastavení je uložen v následujícím umístění:

~ Podpora knihovny / aplikací / Quicken 2017 / Documents /

Informace o účtu můžete exportovat do formátu souboru .QXF . Z nabídky vyberte Soubor → Export a uložte informace do souboru QXF.

Zálohu dat můžete také uložit do souboru QUICKEN2017 jako soubor .QUICKEN2017BACKUP . To je užitečné pro zabezpečení dat v případě, že soubor QUICKEN2017 je poškozen nebo je ztracen.

Programy, které otevírají QUICKEN2017 soubory
Macintosh
Intuit Quicken for Mac

O QUICKEN2017 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .quicken2017 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Quicken 2017 Data File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.