Domů : Přípony souborů : Format .qpb

.qpb soubor

Typ souboru :QuickBooks Point of Sale Data File

Vývojář Intuit
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

Co je to soubor QPB?

Soubor vytvořený aplikací QuickBooks Point of Sale (POS), aplikací pro sledování obchodních prodejů; může to být primární datový soubor nebo záložní soubor automaticky vytvořený softwarem; umožňuje uložit obchodní data (a obnovit v případě zálohy).

Více informací

Záložní soubory QPB používají následující konvenci pro pojmenování souborů: RRRRMMDD ####. qpb kde YYYY je rok, MM je měsíc, DD je den a #### je pořadové číslo pro záloha (např. 0001, 0002 atd.).

POZNÁMKA: Chcete-li obnovit soubor QPB ze zálohy, vyberte Soubor → Obnovit v aplikaci QuickBooks POS. V dialogovém okně můžete vybrat možnost Výchozí umístění nebo vlastní umístění.

Programy, které otevírají QPB soubory
Windows
Intuit Quicken for Windows
Intuit QuickBooks Point of Sale Desktop 12
Macintosh
Intuit QuickBooks for Mac

O QPB souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .qpb a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru QuickBooks Point of Sale Data File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.