Domů : Přípony souborů : Format .qdf-backup

.qdf-backup soubor

Typ souboru :Quicken Data Backup File

Vývojář Intuit
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

Co je to soubor QDF-BACKUP?

Záložní soubor pro soubor .QDF , primární formát dat používaný softwarem Quicken, software pro osobní finance; obsahuje uložené účty, transakce, portfolia a informace o zůstatcích.

Více informací

Chcete-li tyto záložní soubory obnovit v aplikaci Quicken, přejděte do složky Soubor → Zálohování a obnovení → Obnovit ze záložního souboru a vyhledejte soubor zálohy, který potřebujete obnovit (bude mít příponu QDF-BACKUP), otevřete soubor chcete obnovit (mělo by se zobrazit okno „Obnovení ze záložního souboru“) a poté určete umístění na místním pevném disku, kam chcete soubor s daty uložit.

Programy, které otevírají QDF-BACKUP soubory

O QDF-BACKUP souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .qdf-backup a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Quicken Data Backup File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.