Domů : Přípony souborů : Format .qbk

.qbk soubor

Typ souboru :QuickTax Backup File

Vývojář Intuit Canada
Kategorie Záložní soubory
Formát Binary

Co je to soubor QBK?

Záložní soubor vytvořený programem QuickTax, program sloužící k ukládání daňových přiznání v Kanadě; obsahuje kopii odpovídajícího souboru .Q08 nebo .Q09 ; automaticky uloženo automaticky při každém uložení souboru daňového přiznání.

Více informací

POZNÁMKA: Pokud dojde k poškození souboru Q08 nebo Q09, mohou uživatelé přejmenovat příponu souboru QBK z „.qbk“ na „.q08“ nebo „.q09“ a otevřít ji. Soubory QBK jsou ve výchozím nastavení uloženy v následujícím adresáři, kde „xxx“ je rok:

Dokumenty a nastavení Dokumenty uživatele QuickTax 2xxx

POZNÁMKA: V roce 2011 Intuit Canada změnil název QuickTax na TurboTax.

Programy, které otevírají QBK soubory

O QBK souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .qbk a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru QuickTax Backup File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.