Domů : Přípony souborů : Format .q08

.q08 soubor

Typ souboru :QuickTax 2008 Tax Return

Vývojář Intuit Canada
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

Co je to soubor Q08?

Daňové přiznání vytvořené společností QuickTax 2008, program, který pomáhá uživatelům při zadávání a podávání daňových přiznání za rok 2008; zahrnuje daňové údaje a formuláře vyplněné uživatelem; obvykle vyplněna v kalendářním roce 2009 za předchozí daňový rok 2008.

Více informací

Poznámka: QuickTax je nyní známý jako TurboTax.

Programy, které otevírají Q08 soubory
Windows
Intuit Canada TurboTax
Macintosh
Intuit Canada TurboTax
Intuit Canada QuickTax

O Q08 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .q08 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru QuickTax 2008 Tax Return, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.