Domů : Přípony souborů : Format .qb2017

.qb2017 soubor

Typ souboru :QuickBooks 2017 for Mac Data File

Vývojář Intuit
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

Co je to soubor QB2017?

Soubor QB2017 je datový soubor vytvořený verzí aplikace QuickBooks for Mac 2017 pro správu financí. Obsahuje finanční údaje o společnosti, která zahrnuje profily zaměstnanců, informace o mzdách a údaje o zákaznících. Soubor QB2015 lze použít k vytváření daňových formulářů, faktur, finančních zpráv a dalších informací.

Více informací

Soubory QB2017 jsou používány QuickBooks pro Mac pro ukládání firemních dat, zatímco verze QuickBooks Windows používá soubor .QBW pro ukládání firemních dat. Pokud vytvoříte zálohu dat v aplikaci QuickBooks for Mac, program vygeneruje soubor .DMG pro uložení zálohy. Verze QuickBooks systému Windows generuje soubor .QBB pro ukládání dat zálohy.

Pokud počítač havaruje nebo dojde ke zničení souborů, můžete soubor společnosti QB2017 obnovit pomocí záložního souboru DMG. Obnovení souboru společnosti QB2017 ze zálohy:

Poznámka: Předchozí verze aplikace QuickBooks pro systém Mac používají přípony .QB2016 , .QB2015 , .QB2014 atd. Tento soubor se označuje jako starší soubory ve verzi QuickBooks 2017.

Programy, které otevírají QB2017 soubory
Macintosh
Intuit QuickBooks for Mac

O QB2017 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .qb2017 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru QuickBooks 2017 for Mac Data File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.