Domů : Přípony souborů : Format .nbt

.nbt soubor

Typ souboru :Minecraft Named Binary Tag File

Vývojář Mojang
Kategorie Game Files
Formát Binary

Co je to soubor NBT?

Formát datového souboru používaný společností Minecraft, otevřenou 3D světovou budovou a průzkumnou hrou; ukládá data ve formátu Named Binary Tag (NBT), což je jednoduchý binární formát vyvinutý pro ukládání velkého množství binárních dat; slouží k ukládání světových nebo úrovňových informací.

Více informací

Formát NBT lze číst pomocí softwarových rozhraní API, jako je například JNBT (Knihovna Java NBT).

POZNÁMKA: Soubory, které používají formát Named Binary Tag, používají častěji jinou příponu souboru, .DAT , .MCLEVEL , .MINE nebo .MCR .

Programy, které otevírají NBT soubory

O NBT souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .nbt a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Minecraft Named Binary Tag File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.