Domů : Přípony souborů : Format .nbk

.nbk soubor

Typ souboru 1:NovaBACKUP Job File

Vývojář NovaStor
Kategorie Záložní soubory
Formát N/A

Co je to soubor NBK?

Skript vytvořený programem NovaBACKUP pro zálohování Windows; uloží úlohu zálohování a obsahuje seznam příkazů pro zálohování vybraných souborů a složek; obsahuje cílový výstupní adresář pro zálohu (soubor .NBD ) a zda je záloha plná nebo přírůstková.

Více informací

Úlohy NovaBACKUP lze naplánovat tak, aby se spouštěly pravidelně nebo pro konkrétní jednorázový výskyt.

Programy, které otevírají NBK soubory

Typ souboru 2:Data Backup Job File

Vývojář Prosoft Engineering
Kategorie Záložní soubory
Formát N/A

.NBK druhá možnost

Skript vytvořený programem Zálohování dat, program používaný pro zálohování systému Windows; uloží seznam nastavení použitých pro provedení zálohy, včetně vstupních a výstupních složek a toho, zda je záloha přírůstková nebo plná; v softwaru.

Programy, které otevírají NBK soubory
Windows
Prosoft Engineering Data Backup PC

Typ souboru 3:SMART Notebook File

Vývojář SMART Technologies
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

.NBK třetí možnost

Interaktivní soubor tabule vytvořený softwarem pro správu tříd SMART Notebook; může ukládat poznámky a diagramy ve třídě, jakož i obrazové, zvukové a video soubory; slouží k ukládání poznámek o digitálních lekcích a jejich sdílení se studenty.

Více informací

Rozšíření NBK a .XBK byla použita staršími verzemi softwaru SMART. V posledních verzích používají notebooky rozšíření .NOTEBOOK . Některé soubory NBK mohou být převedeny do novějšího formátu NOTEBOOK, ale u některých konverzí mohou nastat problémy s kompatibilitou.

Programy, které otevírají NBK soubory
Windows
SMART Technologies Notebook
SMART Technologies Board software
Linux
SMART Technologies Notebook
Macintosh
SMART Technologies Notebook
SMART Technologies Board software

O NBK souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .nbk a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru SMART Notebook File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.